• polski
  • angielski
Masz pytania? info@hvac-projekt.com

Obiekty liniowe

Sieć wodociągowa dn225/125, L=519m, Gdańsk, ul.Letnicka
Sieć gazowa z przyłączami dn160/63, L=1897m, Gdańsk, ul.Kutnowska
Sieć wodociągowa sieć wodociągowa dn250/150/100, dł. 311m, Gdańsk, ul.Madalińskiego, Marii Ludwiki
Sieć wodociągowa sieć wodociągowa dn100 o dł. 1011 m, Gdańsk, ul. Skarpowa
Sieć wodociągowa sieć wodociągowa dn100 o dł. 142m, Gdańsk ul.Bliska, Gdańsk
Sieci uzbrojenia terenu dla zespołu 3 budynków wielorodzinnych rejon ul. Jabłoniowej kanalizacja deszczowa dn250/400 o dł. 318 m, układ retencyjny V=40 m3, sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej dn200 o dł. 274 m, sieć wodociągowa dn125/160 o dł. 819 m, wew. linie zasilające, oświetlenie terenu, przebudowa sieci nN, Gdańsk
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacja dn200 o dł. 322 m, 27 szt. Przyłączy, Gdańsk, ul. Łyżwiarska, Łucznicza, Olimpijska, Saneczkarska i Podleckiego
Sieć gazowa z przyłączami – modernizacja dn125, L=612m, Gdańsk, ul.Podhalańska
Sieć ciepłownicza z przyłączami seci sanitarne Dn100/80/65/40/32, L=405m, Gdańsk ul. Wróbla, Toruńska, Śluza, Jałmużnicza, Kamienna Grobla
Sieci uzbrojenia terenu dla zespołu 8 budynków wielorodzinnych przy ul. Śmidowicza kanalizacja deszczowa dn250/400 o łącznej dł. 1792 m, układy retencyjne o łącznej pojemności V=381 m3 sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej dn200/250 o dł. 774 m, sieć wodociągowa dn110/160 o dł. 511 m, sieć ciepłownicza z przyłączami dn50/125 o łącznej długości 2x768 m przebudowa magistrali ciepłowniczej dn300 o dł. 2x33 m wew. linie zasilające, oświetlenie terenu, przebudowa sieci SN, Gdynia
Koncepcja wariantowa odwodnienia ulicy Grażyny seci sanitarne, Gdynia
Koncepcja wariantowa odwodenienia ulic Równoległej, Prostokątnej i Okrężnej sieci sanitarne, Gdynia
Sieć kanalizacji sanitarnej kanalizacja dn200 o dł. 302 m, 11 szt. przyłączy, Gdańsk, ul. Nowy Świat
Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej kanalizacja dn200 o dł. 270 m, wodociąg dn140 o dł. 289 m, Gdańsk, ul. Beskidzka
Sieć gazowa ś/c wraz z przyłączem dn63/90PE, L=930m, Gdańsk, ul. Zenitowa
Sieć gazowa n/c wraz z przyłączem – modernizacja dn225PE, L=122m, Gdańsk, ul. Szeroka
Sieć gazowa ś/c wraz z przyłączem dn63PE, L=191m, Bojano, ul. Przytulna
Sieć ciepłownicza z przyłączami Dn100/50/32, L=2x265m, Gdańsk ul.Wiosny Ludów, Stępkarska
Modernizacja sieci gazowej n/c dn160-90 o łącznej dł. ok. 41 6m, Malbork, ul.Chopina, Wołyńska, Jana Kiepury, Toruńska
Kanalizacja sanitarna z przyłączami dn200 o dł. 844 m, 27 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej, rejon ul. Olimpijskiej i Łyżwiarskiej w Gdańsku

Oddziały

GDAŃSK

ul. Kartuska 395
80-125 Gdańsk

Tel: 48 570 706 209

info: gdansk@hvac-projekt.com

LONDON

NIDDRY LODGE, 51 HOLLAND STREET, KENSINGTON

London, England, W8 7JB

info: office@hvac-projekt.com

logo1 logo2